Radiotelefon PMR ICOM IC-F29SR2


Łatwy w użyciu

Łatwy w użyciu radiotelefon jest idealnym rozwiązaniem do pracy w miejscach, gdzie radio przechodzi z rąk do rąk.

Dobra słyszalność

Duże 36 milimetrowe głośniki zapewniają dla operatora, pracującego w głośnym otoczeniu, czysty dźwięk o mocy 800mW.

Obrotowe pokrętło do zmiany kanałów

16 pozycyjne pokrętło do zmiany kanałów, może być zaprogramowane na kanał operacyjny lub kodowanie grupowe. Podczas zmiany pozycji pokrętła, radiotelefon informuje o numerze kanału

Dźwięk dzwonka

Funkcja dzwonka pozwala na odbiór połączeń poprzedzonych sygnałem dźwiękowym. Możliwość wyboru jednego z dziesięciu.

Odpowiedź

Funkcja Smart-Ring

Urządzenie sprawdza czy znajduje się w zasięgu innych urządzeń.

Prywatna rozmowa

Wbudowany scrambler dźwięku, umożliwia prowadzenie prywatnych rozmów. Wybór 16 kodów.

21 godzin pracy

Bateria w zestawie BP-279, zapewnia 21 godzinną pracę Dodatkowa szybka ładowarka BC-213 ładuję baterię BP-279 w 2,5 godziny.

Połączenia grupowe

Możliwość zaprogramowania kodów CTCSS i DTCS do połączeń grupowych. Wysyłanie tej samej wiadomości do grupy odbiorców przy użyciu tego samego kanału i tonu.

Inne cechy

 • Alarm niskiego poziomu baterii
 • Funkcja monitoringu
 • Funkcja nadzoru
 • Funkcja syreny alarmowej
 • Zmiana wzmocnienia mikrofonu
 • Trzy klawisze do zaprogramowania
 • Funkcja blokady klawiszy
 • Funkcja skanowania
 • Możliwość programowania za pomocą komputera

Zestaw zawiera

 • Bateria litowa, BP-279
 • Klips do paska, MB-133
 • Szybka ładowarka, BC-213
 • Zasilacz, BC-123SE/SUK*

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL