Radiotelefon SAILOR 3965 UHF Fire Fighter


Komunikacja to jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa i wydajności na pokładzie statków. Natomiast jeśli chodzi o jeden z najbardziej ekstremalnych i niebezpiecznych sytuacji, w jakich mogą znaleźć się załogi – jest wybuch pożaru – potrzeba sprawnej komunikacji w celu koordynacji walki z ogniem jest jeszcze bardziej istotna.

W dniu 30 listopada 2012 r. Komitet ds. Bezpieczeństwa na Morzu przyjął rezolucję MSC.338(91), wśród której, w rozdziale II-2 „Konstrukcja – ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów” wspomina o tym, że w rozdziale II-2 „Budowa – ochrona przeciwpożarowa
Ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów” wspomina o w szczególności o zastosowaniu odpowiednich urządzeń radiowych.

Radiotelefon SAILOR 3965 UHF FIRE Fighter został opracowany specjalnie dla spełniania wymagań SOLAS. Zbudowany na dziedzictwie serii SAILOR SP3500.
Radiotelefon SAILOR 3965 UHF Fire Fighter zapewnia niezawodną, bogatą w funkcje komunikację.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL