Rotator Sound Metrics AR2


LEPSZE CELOWANIE POD KAŻDYM KĄTEM
Dzięki Sound Metrics ARIS Rotator AR₂ możesz łatwo i precyzyjnie wycelować ARIS Explorer, umożliwiając 2-osiową kontrolę obrotu i pochylenia lub pochylenia i obrotu.

W trybie obrotu/pochylenia AR₂ obraca się o pełne 360º, umożliwiając pełne obrazowanie otoczenia. W trybie przechylania/obracania, zmiana kąta obrotu na celu może zapewnić perspektywę zbliżoną do 3D, a obrót o 90º umożliwia przełączanie między trybami obrazowania poziomego i pionowego. Ręczne i zautomatyzowane sterowanie jest proste dzięki intuicyjnemu interfejsowi oprogramowania ARIScope. Zarówno sonar, jak i AR₂ działają na jednym standardowym kablu.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL