Rotator Sound Metrics R3


LEPSZE CELOWANIE POD KAŻDYM KĄTEM
Łatwe i precyzyjne celowanie za pomocą ARIS Explorer z ARIS Rotator AR₃ – 3-osiowe sterowanie: Pan/Tilt/Roll.

Osiągnij trójwymiarową perspektywę celu, zmieniając kąt obrotu lub przełączając się między trybami obrazowania poziomego i pionowego za pomocą funkcji obrotu o 90º! Ręczne i automatyczne sterowanie tym rotatorem jest proste dzięki intuicyjnemu interfejsowi oprogramowania ARIScope – umożliwiając proste i precyzyjne celowanie ARIS Explorer dla wszystkich Twoich potrzeb!


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL