SAILOR Fleet Broadband 150


Jest kompaktowym, lekkim, łatwym w montażu systemem komunikacji satelitarnej. Zapewniający dostęp do internetu z możliwością wysyłania wiadomości tekstowych oraz komunikacji głosowej.

System wykorzystuje tą samą technologię co zaawansowane systemy używane na dużych statkach. System łączy możliwość używania internetu oraz jednoczesne korzystanie z połączeń głosowych.

System jest dedykowany dla pojedynczych użytkowników oraz dla ogólnych zastosowań numeru IP.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL