SAILOR Fleet Broadband 250


Prędkość 250 kbps oraz kompaktowa, lekka i łatwa w montażu antena, zapewniają dostęp do internetu, możliwość wysyłania wiadomości tekstowych oraz wykonywanie połączeń głosowych.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL