SeaXpert – Plotery rybackie nowej generacji


TECHNOLOGIA SEAXPERT

SeaXpert jest owocem ponad 20-letnich doświadczeń w systemach GIS “Geographical Information Systems” dla profesjonalnego rybołówstwa. SeaXpert jest nową kategorią sprzętu. Po raz pierwszy na rynku rybołówstwa unikatowe oprogramowanie dostarcza zarówno część nawigacyjną jak i część związaną z koncentracją ryb i samym procesem połowowym. Ploter łączy dane akustyczne z echosond z informacjami nawigacyjnymi geograficznego systemu informacyjnego GIS (mapy morskie), nakładając dodatkowo całe nowe warstwy informacji połowowych w 2D albo w 3D: plany połowowe, pozyskane dane batymetryczne o głębokości, typ dna morskiego, wykrywane ryby i całe ławice, narzędzia połowowe, dziennik okrętowy z wynikami połowów, dane oceanograficzne, dane o bezpieczeństwie żeglugi z urządzeń AIS/radar i wiele więcej…

 

 • Łączenie i przetwarzanie różnych zewnętrznych danych statkowych w systemie plotera rybackiego,
 • Zaawansowane zarządzanie obiektem użytkownika przy wykorzystaniu bezprecedensowych metod filtrujących,
 • Kompletne rozwiązanie magazynowania danych połowowych oraz usprawnienie ich powtórnej analizy,
 • Koncepcja oprogramowania modułowego,
 • Moduły eksperckie związane wyłącznie z potrzebami rybołówstwa
 • Łatwość wymiany rybackich baz danych
 • Nowoczesne oprogramowanie na poziomie wymagań systemów ECDIS
 • Łatwa obsługa, pełne możliwości konfigurowania baru komend i wyświetlania kontekstów.

 

BEZPIECZNA NAWIGACJA

Oparty o oprogramowanie ECDIS, SeaXpert daje gwarancję najwyższej klasy bezpieczeństwa w nawigacji, wprowadza nowy standard ECS (system map elektronicznych) w rybołówstwie.

ECS jako oficjalne narzędzie w kartografii morskiej jest stale aktualizowane co umożliwia zachowanie przez SeaXpert standardów IMO. Koncentrując się na wszystkich pokładowych informacjach nawigacyjnych łącznie z danymi radarowymi, SeaXpert udziela szyprowi ciągłej informacji dotyczącej zachowania bezpieczeństwa opartej na pokryciu radarowym i danych z antykolizyjnego systemu ARPA, z AIS oraz z interaktywnego systemu opartego o kartograficzną bazę danych ENC zapobiegając utknięciu na mieliźnie.

SeaXpert łączy wysokie wymogi bezpieczeństwa ECDIS z kompletnymi wymogami zaawansowanego plotera rybackiego. Nowy edytor Obiektu Użytkownika, dostępny w prawym górnym rogu pulpitu sterującego, umożliwia łatwe i sprawne posługiwanie się podczas realizacji bieżących zadań przez szypra.

Prawy panel sterowniczy zawiera okno dialogowe „Informacja o Obiekcie” pozwalające na szybki dostęp do głównego sterowania i przeszukiwania. Krytyczna informacja (własny statek i kurs) są wyraźnie prezentowane w dowolnym momencie w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.

 

 

KUTROWY SYSTEM RYBACKI (FBS Fishing Bridge System)

SeaXpert jest sprzętem nowej kategorii. Po raz pierwszy w rybołówstwie unikatowy pakiet oprogramowania dostarcza zarówno danych nawigacyjnych podczas połowów jak i danych o koncentracji ryb i ławic oraz danych wspomagających proces połowu.
KUTROWY SYSTEM RYBACKI (FBS) podnosi bezpieczeństwo i efektywność połowów umożliwiając optymalny dobór narzędzi połowowych aby zapewnić praktyczne stosowanie się do zasad odpowiedzialnego rybołówstwa.
FBS zawiera nowe możliwości zbierania ciągów danych z różnych czujników w celu przetwarzania i łączenia ich oraz wizualnej prezentacji w wielu formach na ekranie. W syntetycznej formie przedstawia on szyprowi istotne kryteria pomocne w podejmowaniu decyzji podczas prowadzenia połowów.
System FBS wnosi nowe, niespotykane możliwości pomocne w przewidywaniu i planowaniu działań szypra. FBS ma także zdolność rejestrowania podejmowanych działań połowowych umożliwiając w następstwie ich analizę i klarowne raportowanie (obszary ograniczonych połowów…) asekurując szypra w zakresie legalności jego działań podczas kontroli pokładowych dokonywanych przez uprawnione instytucje.

 SeaXpert 2

 

ZBIERANIE DANYCH

SeaXpert łączy dane akustyczne z rybackimi danymi nawigacyjnymi związanymi z geograficznymi systemami informacyjnymi nakładając dodatkowo całe nowe warstwy dwu lub trójwymiarowych informacji połowowych: plany połowowe, pozyskane dane batymetryczne, typy dna, wykrywane ryby oraz dynamikę kształtu, rozmiarów i położenia ławic, narzędzi połowowych, zapisów do dzienników okrętowy dotyczących wyników połowowych, danych oceanograficznych, danych z AIS i radaru dotyczących bezpiecznej żeglugi i wiele więcej…
SeaXpert jest wynikiem ponad dwudziestoletnich doświadczeń w GIS „Geograficzne Systemy Informacyjne” w sferze profesjonalnego rybołówstwa. Generacja SeaXpert jest najlepszym rozwiązaniem łączenia danych umożliwiając działania i analizy, jakie nigdy wcześniej nie były spotykane w rybołówstwie.

Ponieważ zestawienia danych pochodzących z wielu czujników statkowych nie są skorelowane w przestrzeni, oprogramowanie SeaXpert skutecznie kojarzy dane połowowe z danymi zawartymi w warstwach informacji geograficznych, spójnie (bez szwu) integrując je w geograficznej wizualizacji systemu dzięki jego możliwościom integracji z pokładowymi systemami danych. System SeaXpert układa współzależność i przechowuje wszystkie istotne dane w wielowarstwowych DODATKOWYCH POZIOMACH RYBACKICH.

SeaXpert 3

 

PRZETWARZANIE BAZY DANYCH

SeaXpert zawiera nowoczesny profesjonalny ploter rybacki. Łączy on własne (pozyskane przez szypra) obiekty rybackie z systemem informacyjnym GIS. Dwuwymiarowy tryb plotera może być uwarstwowiony o dodatkowe warstwy pochodzące z opcjonalnie dostępnych modułów kompatybilnych z najbardziej popularnymi w rybołówstwie bibliotekami danych użytkownika pochodzących z innych systemów istniejących na rynku (Turbo Win, Easy Win, Maxsea, itd…),
SeaXpert może opracowywać i prezentować nieograniczoną wielkość bazy danych obiektów użytkownika. Sposób przechowywania i przywoływania obiektu daje szyprowi niespotykane docelowe możliwości. Wyjątkowe metody filtracji dają niespotykanie szybkie możliwości przeszukiwania przez wykorzystywanie kilku poziomów filtrowania obiektu, urozmaicając pomysły szypra w ustalaniu strategii połowów.
Aby umożliwić przeprowadzania analiz SeaXpert zapewnia zapis w czasie rzeczywistym wszystkich celów i floty do dedykowanej bazy danych. Przez używanie modułu Reply (Odtwarzanie), SeaXpert umożliwia odtworzenie całej trasy połowowej umożliwiając ocenę działania podczas połowu jak również stosowania się do regulacji prawnych i restrykcji obowiązujących na tym obszarze.

SeaXpert 4

 

ŁATWA OBSŁUGA

SeaXpert dostarcza szyprowi ogromnego bogactwa możliwości w prowadzeniu połowów. Oprogramowanie SeaXpert oparte na platformie systemu operacyjnego Windows 7, jest intuicyjne w obsłudze, a wielkie ikony poleceń ułatwiają szyprowi jego codzienną pracę nawet ciężkich morskich warunkach.
Dodatkowo układ ekranu może być ustawiany przez operatora i zapamiętywany stosownie do wymogów różnych stadiów połowowych (poszukiwanie, połowy, żegluga itp…) mocno wzbogacając łatwość obsługi.
Interfejs manipulatora kulkowego jest doskonałym narzędziem obsługi SeaXpert, przyciski i pokrętło dają dostęp do głównych komend.

Zasada układu ekranu pozwala na pracę oprogramowania SeaXpert na pojedynczym ekranie. Jednak z powodu bogactwa jego funkcji zaleca się korzystanie z minimum dwu 19′ ekranów lub korzystać ze standardu 4 wyjść video dającego możliwość sterowania czterema ekranami.
SeaXpert dostarczany jest z fabrycznie ustawioną konfiguracją ekranu dostosowaną do wybranej przez szypra metody połowów. Dodatkowo rozkład na ekranie jest zapamiętany stosownie do życzeń szypra dla różnych stadiów połowowych w celu ułatwienia obsługi.
W dowolnym momencie szyper może opuścić specjalną konfigurację ekranu i wejść do fabrycznego iXBlue ekranu. By zabezpieczyć pracę, szyper może zarezerwować swoje ustawienia by uniknąć niepożądanej ingerencji ze strony innych członków załogi.

SeaXpert 5

 

MODUŁY FACHOWE (EKSPERCKIE)

SeaXpert dostarczany jest z bogatym pakietem zawierającym wszystkie funkcje związane z nawigacją i bezpieczeństwem. Niemniej jednak, dzięki koncepcji modułowej, szyper może dodać dedykowane moduły fachowe aby dołączyć więcej odnośnych danych rybackich. Wówczas może on wzbogacić analizę i podejmować bardziej przemyślane decyzje.

Dowolny pakiet SeaXpert z całego szeregu fachowych modułów jest dostępny w dowolnym momencie u dealera IXBlue. Stosownie do potrzeb szypra albo do zmiany aktywności w rybołówstwie, odnośny fachowy moduł jest dostępny.

Każdy moduł gromadzi, obrabia i zapamiętuje dodatkowe strumienie danych z czujników związanych z systemem sporządzania map i z obiektową bazą danych szypra.

Wykaz najbardziej popularnych funkcjonalnych i specjalistycznych modułów:

 • Monitoring włoku,
 • Twardość i Osad,
 • Simrad ES Echosonda i Biomasa,
 • Echosonda wielowiązkowa WASSP i Twardość dna,
 • Dane oceaniczne i z obszaru łowiska,
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • Elektroniczny zapis połowów Elog,
 • Odtwarzanie trasy połowów,
 • Warstwa graficzna rekomendująca połowy,
 • Poszukiwanie i ratownictwo.

 

SeaXpert 6

 

 

SeaXpert 7

 

 

SeaXpert 8

 

 

SeaXpert 10

 

 

SeaXpert 11

 

 

SeaXpert 12

 

KORZYŚCI

Aby zapewnić zyskowność, stosując się jednocześnie do zasad odpowiedzialnego rybołówstwa, rybak musi podejmować szybkie i dokładne decyzje. Większość wymaganych do prowadzenia inteligentnych połowów informacji jest dostępna na pokładzie kutra, ale te informacje nie są skorelowane ze sobą. SeaXpert przetwarza dane z czujników i klarownie prezentuje warstwy danych oraz związek między tymi warstwami danych dostarczając szyprowi syntetycznej informacji o sytuacji podczas połowów. Wykorzystując różne fachowe moduły pokrywające klasyczną bazę danych obiektów podwodnych (ryb i ławic) szyper może podejmować istotne i szybkie decyzje operacyjne.

Jeden z najbardziej przekonujących przykładów dotyczy integracji danych akustycznych pochodzących z systemu echosond Simrad seria ES60/70 „tzw. raw data” : każdy „ping” jest zarejestrowany jako skorelowany z innymi dostępnymi danymi. Geograficzny wykres szczególnego zdarzenia (np. wrak albo rafa) może być wprowadzony bezpośrednio z echogramu. To umożliwia powrót do danej strefy na echogramie z niezwykłą dokładnością.
Poprzez wykorzystywanie SeaXpert manewrowanie włokiem jest także radykalnie usprawnione wskutek wbudowanego algorytmu „Trawl Motion” (ruch włoka), który przetwarza i wyświetla w wymiarze 2D lub 3D ścieżkę włoka i sytuację w ruchu. Realizując swoje cele połowowe szyper może wzmocnić bezpieczeństwo na morzu dzięki możliwości wpływania na nawigację siatką włoka. To jest także dostrzegalny oszczędzacz paliwa !

SeaXpert rewolucjonizuje technikę połowów pozwalając na podejmowanie szybszych i inteligentniejszych decyzji, zwiększa zysk, a stosując rybołówstwo modelowe poprawia selektywność połowów.

SeaXpert 13

 

SeaXpert 14

 

SeaXpert 15

Radar szerokopasmowy Simrad 4G, posiada wszystkie cechy radaru Simrad 3G.

Dodatkowo posiadając funkcję zwężania wiązki dla lepszej kontroli separacji ech, pracę na dwóch zakresach jednocześnie oraz zwiększenie zdolności wykrycia obiektów.

Główne cechy:

 • Zwężenie wiązki. Funkcja ta pozwala na kontrolę poziomu separacji obiektów, uzyskując bardzo  ostry obraz.
 • Zakres 0-36 Mm. Radar w przeciwieństwie do konwencjonalnych radarów, umożliwia obserwację radarową od dziobu statku aż do 36 Mm.
 • Podwójny zakres pracy. Umożliwia prowadzenie obserwacji na dwóch zakresach radarowych jednocześnie.
 • Tryb High Speed. Prędkość obrotów anteny 48rpm, umożliwia odświeżanie danych co mniej niż 1nm.
 • Zaawansowana detekcja obiektów. Zwiększenie wykrywalności obiektów dzięki kierunkowej regulacji zakłóceń oraz zmniejszeniu ech od listków bocznych.
 • Czytelne przedstawienie obiektów. Radar idealnie sprawdza się w warunkach złej widoczności lub w miejscach o dużym  ruchu.
 • System śledzenia MARPA. Śledzenie do 20 obiektów na dwóch zakresach
 • Podwójna strefa ochrony. Ochrona przed kolizją.
 • InstantOn™. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii, radar nie wymaga czasu do przygotowania się do pracy. Jest gotowy natychmiast po uruchomieniu.
 • Niski pobór mocy. Radar jest idealnym rozwiązaniem na wszystkiego typu łodzie.
 • Brak szkodliwego promieniowania. Radar jest w pełni bezpieczny. Emitując promieniowanie na poziomie mniejszym niż telefon komórkowy.
 • Szybka instalacja. Montaż nie wymaga posiadania kwalifikowanego specjalisty.
 • Podłączenie do sieci Ethernet. Podłączenie do innych urządzeń takich jak stacje nawigacyjne lub monitory radarowe marki Simrad.

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL