Simrad Catch Monitor PI44


  • Bezprzewodowy system połowowy PI44 może obsługiwać aż sześć różnych sensorów równocześnie.
  • Dane wyświetlane są na jasnym 10” kolorowym wskaźniku TFT z wbudowaną dwuczęstotliwościową echosondą 1 kW.
  • Nowy kształt sensorów oraz użyte materiały powodują najwyższą odporność na uszkodzenia eksploatacyjne.

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL