Sonar patrzący do przodu SIMRAD Forwardscan


Sonar patrzący do przodu umożliwia lokalizację obiektów znajdujących się podwodą przed dziobem jednostki. W znacznym stopniu

wpływa na polepszenie prowadzenia nawigacji na płytkich wodach lub w obszarach bez dokładnego pokrycia danych mapowych.

Dane są odświeżane w czasie rzeczywistym, przedstawiając również informacje o głębokości.

Główne cechy:

  • Podgląd na sytuację pod wodą
  • Śledzenie koloru dna
  • Ustawienie przez użytkownika stref ostrzegania
  • Unikanie wejścia na mieliznę
  • Alarm płytkiej wody
  • Wbudowany czujnik temperatury
  • Możliwość montażu w kadłubie.
  • Prosta instalacja.
  • Kompatybilność ze stacjami nawigacyjnymi NSS evo3, NSO evo2, GO5/GO7/GO9 XSE

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL