Sonar sieciowy Wesmar TCS780


■ Wyszukiwanie ławic w toni wodnej w poziomie przed włokiem,
■ pomiar odległości pomiędzy rozpornicami,
■ pomiar odległości od głowicy do rozpornic,
■ ocena, czy rozpornice znajdują się na jednakowym poziomie,
■ ocena, czy wodze nie przecinają ławicy,
■ obserwację kształtu profilu włoka,
■ pomiar rozwarcia pionowego i poziomego włoka,
■ obserwację ryb wchodzących do włoka,
■ obserwację ryb omijających włok,
■ obserwację jak rozkładają się skrzydła włoka, czy podbora obniża się w kierunku dna,
■ reakcję szypra na zmianę kształtu włoka np. w przypadku przekręcenia się rozpornic lub gdy włok przechwyci nieznany większy obiekt z dna,
■ jednoczesna praca jako echosonda sieciowa na 200 kHz z echogramem na podzielonym ekranie,
■ pomiar kierunku i wielkości prądu wody przy głowicy.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL