Sonary Wesmar Serii HD825


Cechy ogólne

  • Wszystkie sonary cyfrowe znajdują szerokie zastosowania w rybołówstwie oraz w nawigacji i rekreacji morskiej
  • Zintegrowany szybki komputer sterujący
  • Wygodna ręczna obsługa umożliwia obserwację echogramu bez potrzeby patrzenia na menu
  • Widok zgrupowanych ryb przed statkiem
  • Przycisk zmiany kierunku skanowania do natychmiastowej powtórnej obserwacji celu
  • Nowy liniowy wskaźnik dna rozwija echogram dna w celu łatwiejszej interpretacji ryby przydennej. 

 

Nowy panel sterowania sonarem ułatwia i przyspiesza obsługę

Nowy panel sterowania sonarami firmy WESMAR został opracowany w celu szybkiego i łatwego wyszukiwania ławic ryb. Wykorzystując sonar HD825, śledzenie ruchu ryb oraz nawigacja kutrem staje się znacznie prostsza. Nie ma potrzeby na obserwację i przewijanie menu więc wzrok jest skoncentrowany tylko na echogramie.

Zmiany zasięgu, sektora, kierunku czy pochylenia przetwornika są natychmiastowe, ponieważ każda funkcja ma swój przełącznik. Możliwość zmiany kierunku skanowania jest doskonała. Gdy tylko zostanie wykryta ryba, natychmiast można zmienić kierunek skanowania, aby nie tracić czasu i czekać aż do osiągnięcia końca ustawionego sektora skanowania.

Cyfrowa elektronika

W sonarze HD825 zastosowano ten sam procesor, który steruje praca sonaru HD850. Zastosowana jest także cyfrowa komunikacja pomiędzy zespołem nadawczo-odbiorczym przy siłowniku głowicy a panelem procesora na mostku. Zapobiega to zakłóceniom, jakie mogą pojawiać się na statku w przypadku długiego kabla i poprawia prezentacje obrazu na ekranie. Uzyskuje się jasny, ostry obraz wykrytej rozproszonej ryby.

Stabilizacja grawitacyjna działa zarówno w trybie sonarowym jak i w trybie echosondy pionowej. W przypadku zastosowania siłownika o długim ramieniu głowica opuszcza się poniżej poziomu zapowietrzonej wody, co zdecydowanie poprawia obraz sonarowy.

Przewaga sonaru przeszukującego nad sonarem wielokierunkowym

Wiązka akustyczna w sonarze przeszukującym jest bardziej skupiona niż w sonarze wielokierunkowym ponieważ wszystkie elementy przetwornika są zwrócone w tym samym kierunku. Bez zakłóceń wykrywana jest ryba rozproszona oraz ryba dająca słabe echa. W sonarach wielokierunkowych wiązka jest rozrzucona na wiele kierunków. Wskutek tego ryba rozproszona lub przydenna nie jest wykrywana z tak dużą skutecznością.

Tryb podzielonego ekranu. Więcej informacji. Wyższa jakość obrazu.

Na jednym ekranie widoczny jest obraz przed statkiem oraz profil dna. Obraz górny oraz dolny mają oddzielne regulacje wzmocnienia i zakresu.

Stabilizowana echosonda pionowa. Wiązka stale zwrócona w kierunku dna.

Stabilny obraz echosondy na pełnym ekranie niezależnie od stanu morza, czy jest ono wzburzone, czy spokojne. Dostępna jest biała linia w celu wyróżnienia ryby przydennej.

Parametry techniczne

Uwagi:
1. W standardowej dostawie Panel Power Booster.
2. Poliuretanowa obudowa głowicy, górna pokrywa ze stali nierdzewnej.
3. Cztery tryby ekranu: a) Sonar na pełnym ekranie; b) Ekran podzielony Sonar/Profil;
    c) Ekran podzielony Skan liniowy/Profil; d) Echosonda pionowa na pełnym ekranie.
 
Przykładowy schemat blokowy połączeń

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL