Sonda CTD Valeport fastCTD Profiler


Sonda FastCTD Profiler oferuje unikalny i wszechstronny zestaw, zaprojektowany w celu zapewnienia najwyższej jakości pomiarów CTD przy dużej częstotliwości próbkowania.

Sonda jest następcą miernika miniCTD, które zostało wyposażone w ogniwo przewodności zaprojektowane dla optymalnego przepływu, czujnik temperatury z szybko reagującym termistorem i czujnik ciśnienia 0,01% synchronicznie próbkujący przy 32 Hz zapewniają profile najwyższej jakości w lekkiej i solidnej obudowie. Pakiet został uzupełniony o zintegrowany fluorometr oparty na nowej ofercie Hyperion firmy Valeport i opcjonalnym module komunikacyjnym Bluetooth.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL