Sonda CTD Valeport MIDAS CTD Profiler


MIDAS CTD jest najnowszym profilerem CTD firmy Valeport. Czujniki o wysokiej dokładności (w tym ciśnienie ± 0,01%) i solidnej konstrukcji tytanowej, umożliwia niezawodną pracę do głębokości 6000 m, w najtrudniejszych warunkach.

MIDAS CTD posiada również możliwość zsynchronizowania próbkowania, aby zapewnić, że wszystkie pomiary są wykonywane dokładnie w tym samym punkcie podczas profilu. Czujnik  MIDAS CTD, Wykorzystuje również zaawansowaną technikę synchronizacji próbek, która gwarantuje, że wszystkie czujniki będą próbkować dokładnie w tym samym punkcie tworzonego profilu. MIDAS CTD posiada wiele opcji komunikacji dla rzeczywistego czasu pracy. Dla długich okresów korzystania z profilera istnieje możliwość ograniczenia zużycia energii oraz zwiększenie pamięci niezbędnej do zapisu danych.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL