System do prób ciśnieniowych rurociągów podwodnych OceanTools GaugePOD


  • 6 zintegrowanych przetworników ciśnienia/temperatury
  • Wszystkie dane są rejestrowane i dokładnie oznaczane czasem
  • Opcja wyjścia podwodnego wyświetlacza na żywo
  • Standardowa głębokość 4000 m


GaugePOD to podwodny system monitorowania ciśnienia i temperatury w rurociągu z możliwością przesyłania danych i ich wyświetlania. Zawiera on sześć przetworników ciśnienia/temperatury oraz rejestrator danych o dużej pojemności do zapisywania danych. Zintegrowana elektronika umożliwia zdalne monitorowanie stanu baterii, w tym napięcia obciążenia.

Pobieranie danych odbywa się poprzez port szeregowy (lub poprzez opcjonalny interfejs Ethernet lub Bluetooth) bez konieczności otwierania obudowy ciśnieniowej. Wewnętrzna elektronika sterująca może być zaprogramowana tak, aby oferować dodatkowe funkcje. Bieżące dane ciśnienia i temperatury z przetworników oraz stan akumulatora mogą być przekazywane do jednostki wyświetlającej OceanDISP-7K, w celu wyświetlenia ich na dobrze widocznym wyświetlaczu matrycowym LED.

Obudowa z anodyzowanego aluminium jest przystosowana do pracy na głębokości 4000 m, posiada oddzielne porty wysokiego ciśnienia dla każdego wejścia, pomocnicze wyjście wyświetlacza oraz podwodne złącze akumulatora, które podwaja się jako złącze do pobierania danych z powierzchni.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL