System monitorowania włoka SIMRAD PI50


  • Nowy interfejs użytkownika
  • System menu w różnych językach
  • Nowa jednostka odbiorcza PI50
  • Innowacyjna technologia
  • Oprogramowanie działa na komputerze osobistym
  • Współpracuje z kolorowymi wyświetlaczami
  • Przygotowany do pracy na szerokich ekranach (16:9)
  • Aby łowić efektywnie, ważne jest, aby wiedzieć, jak Twój sprzęt zachowuje się w morzu.

System Simrad PI50 dostarcza Ci istotnych informacji. Może to być na przykład stabilność  desek, ilość i jakość Twojego połowu, zachowanie Twojego włoka dennego lub pelagicznego, lub właściwe wyczucie czasu dla okrężnicy.

Dla Simrad PI50 dostępny jest duży wybór czujników bezprzewodowych. Umieszczone na włoku lub okrężnicy dostarczą Ci cennych i dokładnych informacji o narzędziu połowowym, jego zachowaniu i środowisku.


Zrzut ekranu (z symulowanego środowiska) pokazuje urządzenie Simrad PI50 ustawione do pracy z zestawem czujników: Głębokość, Rozpiętość, Wysokość, Temperatura i zestawem Geometrii. Duże i wyraźne cyfry zapewniają Ci natychmiastową informację zwrotną z narzędzia. Jako dodatkową cechę, możesz otworzyć dowolną liczbę wykresów, aby zobaczyć ostatnie ruchy wybranych czujników.

Czujniki systemu PI50 są niewielkie i można je łatwo zamontować na wszystkich statkach rybackich.

Przedstawiony jest podstawowy schemat systemu PI50. Możliwości interfejsu, zasilacze i kable zasilające nie są pokazane.

Simrad PI50 składa się z następujących jednostek:

A. Wyświetlacz
B. Jednostka procesorowa (komputer)
C. Odbiornik czujnika
D. Zasilacz
E. Hydrofon
F. Czujniki monitorujące połów

Hydrofon jest montowany pod kadłubem statku.

Dodatkowe i/lub opcjonalne urządzenia obejmują:

Ładowarkę(i) akumulatorów czujnika
Wybierak hydrofonu
Głośnik

Jak działa system monitoringu włoka? 

System monitorowania połowu Simrad PI50 może odbierać sześć pomiarów jednocześnie z czujników PS, PI lub PX. Czujniki są zasilane przez wbudowane baterie akumulatorowe. Są one umieszczone w tytanowych obudowach i zaprojektowane przy użyciu zaawansowanych materiałów absorbujących wstrząsy. Informacje zbierane przez czujniki są przesyłane przez wodę do hydrofonu za pomocą zakodowanych fal dźwiękowych.

Odbiornik czujnika PI50 wzmacnia i dekoduje informacje, konwertuje je na format cyfrowy i wysyła do jednostki przetwarzającej (komputera). Komputer interpretuje informacje, a następnie przedstawia je użytkownikowi.

Jeśli użytkownik chce słyszeć alarmy dźwiękowe, musi zainstalować głośnik. Należy pamiętać, że głośnik nie może być podłączony bezpośrednio do komputera. Konieczne jest zastosowanie wzmacniacza.

Podział czujników i ich funkcji 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL