System pozycjonowania morskiego Trimble


 

 

 

Trimble Marine Construction System for Positioning

Wykonaj własne badania hydrograficzne przed/po zakończeniu budowy.

Cechy i korzyści


System pozycjonowania morskiego Trimble pozwala wykonawcom na produktywność podczas pracy na echosondzie jednowiązkowej (SBES) do pomiarów hydrograficznych. Oprogramowanie obejmuje akwizycję SBES, edycję danych i obliczenia objętości pogłębiania.

Zwiększona precyzja i wydajność

 • Edycja danych i objętości pogłębiania
 • Dokładne obliczenia objętości pogłębiarki
 • Szybkie generowanie schematów linii przebiegu przed lub w trakcie badania w celu zapewnienia precyzyjnej nawigacji i większej wydajności
 • Złożone schematy linii startowych mogą być szybko generowane przed lub w trakcie badania

Elastyczność w wymagających środowiskach

 • Obsługa elektronicznych map abonamentowych, map open-source i systemów automatycznej identyfikacji (AIS) dla poprawy bezpieczeństwa i nawigacji na zatłoczonych drogach wodnych
 • Kompatybilny z szeroką gamą czujników Trimble i innych producentów (jednowiązkowe sygnalizatory echa, odbiorniki GNSS Trimble, czujniki położenia itp.)
 • Niezawodne i stabilne rozwiązanie odpowiednie do wyzwań związanych z budownictwem morskim duże zestawy danych
 • Zaawansowane funkcje wykresów i raportowania

Zastosowanie

System pozycjonowania morskiego Trimble jest idealny do zadań nawigacyjnych takich jak:

 • Wyraźne i precyzyjne pozycjonowanie i orientacja łodzi pomiarowej, łodzi roboczej lub barki w miejscu pogłębiania/ budowy
 • Pomoc w nawigacji (boje ATON) i umieszczanie kotwic
 • Wsparcie pogłębiania dla badań poprzedzających lub następujących po pogłębianiu w celu zidentyfikowania miejsc wysokich i niskich
 • Obliczanie wielkości postępu i przesyłanie aktualizacji modelu sieci zarówno do biura, jak i do  pogłębiarki
 • Budownictwo i nawigacja w zakresie akwakultury (np. hodowle ostryg, małży)

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL