Systemy pozycjonowania akustycznego Kongsberg HiPAP


System

HiPAP 502            HiPAP 452          HiPAP 352             HiPAP 352P          HiPAP 102

Liczba aktywnych elementów

241                          46                         46                           46                         31

Maksymalny/zalecany obszar pracy akustycznej pod statkiem

200º / 200º          160º / 120º        160º / 120º          160º / 120º          120º / 120º 

Wymagana minimalna wielkość zasuwy

20 in / 500 mm    20 in / 500 mm  14 in / 350 mm       –                       20 in / 500 mm

Średnica przetwornika

400 mm                 400 mm             320 mm               345 mm                 460 mm

Wąsko ukierunkowana wiązka odbiornika

10º                           15º                      15º                         15º                          15º

Zakres pracy*

1 – 5000 m           1 – 5000 m       1 – 5000 m            1 – 4000 m           1 – 10000 m

Liczba kanałów transpondera

56 / 500+             56 / 500+          56 / 500+              56 / 500+              30 / 50

Wszystkie modele HiPAP 352P zawierają czujniki położenia o różnych dokładnościach, jak poniżej:

HiPAP 352P: Zawiera MRU-H
HiPAP 352P-5: Obejmuje MRU-5
HiPAP 352P-MGC: Obejmuje MGC IMU
HiPAP 352P-I: Obejmuje HG9900 IMU.
UWAGA
Bardzo ważne jest, aby używać transponderów z wystarczająco silnym poziomem źródła sygnału wyjściowego, aby uzyskać najwyższy stosunek S/N, a tym samym najlepszą dokładność SSBL.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL