Transponder AIS klasy B ICOM MA-510TR


 

 

TRANSPONDER KLASY B AIS
MA-510TR


Transponder AIS klasy B z
Szerokokątnym, kolorowym wyświetlaczem TFT LCD
Odbieranie sygnałów AIS klasy A i B

CECHY: 

Korzyści płynące z AIS (system automatycznej identyfikacji)

Transponder AIS na Państwa statku automatycznie odbiera informacje nadawane przez inne stacje pływające i bazowe wyposażone w system AIS, a wszystko to podczas przesyłania statycznych i dynamicznych informacji o Państwa statku. Za pomocą transpondera AIS można znaleźć małe łodzie i boje wyposażone w system AIS, które są trudne do wykrycia za pomocą radaru morskiego. MA-510TR może odbierać zarówno sygnały AIS klasy A jak i B, co zwiększa bezpieczeństwo na morzu.

4,3-calowy wyświetlacz TFT LCD typu Color

Szeroki, 4,3-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości wyraźnie pokazuje pozycję Państwa i innych statków. Potencjalnie niebezpieczne statki są wyświetlane na czerwono, a statki zarejestrowane jako wasi przyjaciele na żółto. Wyświetlacz w trybie dziennym jest czytelny w bezpośrednim świetle słonecznym, a wyświetlacz w trybie nocnym zapewnia dobrą czytelność w ciemności dla dalszej wygody.

Lista docelowa i dane szczegółowe AIS

Ekran listy „Cel” pokazuje wszystkie wykryte statki i cele wyposażone w AIS. Ekran listy „Niebezpieczeństwo” przedstawia listę statków znajdujących się w promieniu sześciu mil morskich od najbliższego punktu podejścia (CPA) oraz sześćdziesięciu minut czasu do najbliższego punktu podejścia (TCPA) od Państwa statku. Na ekranie listy „Friend” (Znajomy) wyświetlane są wykryte cele AIS, które użytkownik ustawił jako znajomych. Aby zobaczyć szczegóły celu, należy wybrać cel za pomocą kursora i nacisnąć klawisz [ENT].

Funkcja uproszczonej nawigacji

Funkcja Nawigacja prowadzi użytkownika do określonego punktu trasy lub celu AIS. Jako punkty orientacyjne można przypisać maksymalnie 100 ulubionych miejsc połowowych lub celów podróży. Funkcja Nawigacja jest po prostu uruchamiana przez wybranie na wyświetlaczu punktu trasy lub celu AIS.

Nawigacja do punktu trasy MOB

Po przytrzymaniu przycisku [WPT/MOB], MA-510TR automatycznie zaznacza punkt orientacyjny aktualnej pozycji statku i aktywuje funkcję nawigacyjną MOB (Man Overboard) do miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie MOB.

Tryb cichy dla bezpieczeństwa i ochrony prywatności

Tryb cichy wyłącza nadajnik AIS i pozwala na czasowe przerwanie przekazywania informacji o pozycji statku. Funkcja ta jest przydatna, gdy nie chcesz ujawniać swoich miejsc połowowych innym statkom. Możesz otrzymywać raporty AIS innych statków również wtedy, gdy tryb cichy jest włączony.

Funkcja alarmu kolizyjnego

Gdy statek znajdzie się w zasięgu CPA lub TCPA, ikona statku miga na wyświetlaczu plotera i słychać sygnał dźwiękowy. Po podłączeniu do zewnętrznego sprzętu audio zainstalowanego na stole wykresowym lub mostku latającym, funkcja alarmu kolizyjnego zaalarmuje Cię, nawet jeśli znajdujesz się z dala od transpondera AIS.

Inne cechy

Kompatybilny zarówno ze źródłami zasilania 12 V, jak i 24 V
Wielojęzyczny interfejs użytkownika (angielski, francuski, indonezyjski, hiszpański i wietnamski)
Funkcja wachty kotwicznej włącza alarm, gdy wasz statek jest na kotwicy, ale dryfuje.
Wodoszczelność IPX7 (do 1 m głębokości wody przez 30 minut; z wyjątkiem złączy)


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL