Transponder SIMRAD SA70 SART


Najnowszy transponder firmy SIMRAD model SA70 SART

Wskazujący pozycję w niebezpieczeństwie na ekranach radarowych pracujących w paśmie X.  Aktywacja następuje przez odebranie przez transponder, impulsu radarowego z innej jednostki wyposażonej w radar.

  • łatwy montaż
  • wyposażony w diodę
  • bateria ważna 5 lat
  • łatwe uwolnienie i aktywacja transpondera w niebezpieczeństwie
  • spełnia wymogi IMO/SOLAS/GMDSS
  • zgodność IMO/MED/MCC
  • jeden z mniejszych na rynku
  • zasięg wykrywalności z samolotów do 30Mm ze statków 10Mm

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL