Urządzenie do lokalizacji kabli JW FISHER CT-1 CABLE TRACKER


System śledzenia kabli JW Fishers CT-1 został zaprojektowany specjalnie do lokalizowania i śledzenia głęboko zakopanych kabli energetycznych i komunikacyjnych. System lokalizuje kable zarówno na lądzie jak i pod wodą. CT-1 nie tylko śledzi kable, ale również identyfikuje usterki lub punkty przerwania, które są narażone na działanie wody.

System CT-1 składa się z umieszczonego na lądzie iniektora sygnału oraz sondy lokalizatora kabli. Inektor sygnału podłączany jest do brzegowego końca kabla, a sonda śledząca służy do śledzenia sygnału elektromagnetycznego wzdłuż kabla.

Jeżeli kabel jest kablem energetycznym transmitującym sygnał o częstotliwości 60Hz (USA) lub 50Hz (Europa), może być śledzony bez użycia Injectora Sygnału. Sonda CT-1 wykryje sygnał 50Hz lub 60Hz w kablu zasilającym. Jeżeli kabel jest wielożyłowym kablem komunikacyjnym pod napięciem, iniektor sygnału nie będzie potrzebny, sonda odbierze sygnał 1024Hz. Jeśli jest to martwy kabel lub kabel światłowodowy, należy zastosować iniektor sygnału (Signal Injector box). Pudełko jest podłączane do powierzchniowego końca kabla. Wytwarza on wokół kabla pole elektromagnetyczne o stałym natężeniu prądu o częstotliwości 25, 50, 60 lub 1024 Hz. Operator wybiera częstotliwość, która ma być użyta.

Po zaindukowaniu sygnału w kablu przełącznik częstotliwości sondy Cable Tracker Probe jest ustawiany na odpowiednią częstotliwość; 25, 50, 60 lub 1,024Hz. Sonda odbiera nadawany sygnał i wskazuje jego siłę poprzez odczyt wizualny i dźwiękowy. Najpierw kabel jest lokalizowany i śledzony na powierzchni, a następnie nurek wchodzi do wody. Sonda jest zanurzana i obracana tam i z powrotem do momentu odebrania sygnału. Gdy sonda jest skierowana w kierunku kabla, w słuchawce słychać punkt zerowy, a na wyświetlaczu zapala się mniejsza ilość diod LED. W miarę schodzenia nurka na dno, sygnał jest łatwo śledzony i można określić dokładną lokalizację kabla.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL