Valeport Radar Level Sensor


Wiele problemów tradycyjnie związanych z pomiarem poziomu wody zostało rozwiązanych w impulsowym czujniku poziomu w paśmie K VRS-20.

Wszechstronny i prosty w instalacji, VRS-20 został opracowany przez Valeport do bezproblemowej współpracy z TideMaster Tide Display/Logger i innymi rejestratorami danych innych firm przy użyciu komunikacji RS232, RS485 i SDI-12. Technologia bezdotykowa eliminuje problemy związane z instalacją, korozją i zanieczyszczeniem zanurzonych czujników, upraszczając jednocześnie kontrolę bazy danych. Dokładność i wydajność pozostają bez wpływu na zmiany gęstości wody i warunków atmosferycznych.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL