Valeport fastCTDplus Chlorophyll a


Ewolucja miniCTD, wieloparametrowego profilera fastCTDplus, została zaprojektowana w celu zapewnienia najwyższej jakości obserwacji CTD i Chlorofilu a przy szybkim tempie spadku.


Komora konduktometryczna zaprojektowana do optymalnego przepływu, szybko reagujący czujnik temperatury termistora i czujnik ciśnienia 0,01% wraz z czujnikiem fluorometrycznym, wszystkie synchronicznie pobierające próbki z częstotliwością do 32 Hz, aby zapewnić najwyższej jakości profile w lekkiej i solidnej obudowie.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL