Skip to main content

Valeport fastCTDplus Rhodamine


Ewolucja miniCTD, wieloparametrowego profilera fastCTDplus, została zaprojektowana w celu zapewnienia najwyższej jakości obserwacji CTD i rodaminy przy szybkim tempie spadku.


Ogniwo przewodności zaprojektowane do optymalnego przepływu, szybko reagujący czujnik temperatury termistora i czujnik ciśnienia 0,01% wraz z czujnikiem pomiaru rodaminy, wszystkie synchronicznie pobierające próbki przy częstotliwości do 32 Hz, aby zapewnić najwyższej jakości profile w lekkim i solidnym opakowaniu.

pl_PLPL