Valeport fastCTDplus Rhodamine


Ewolucja miniCTD, wieloparametrowego profilera fastCTDplus, została zaprojektowana w celu zapewnienia najwyższej jakości obserwacji CTD i rodaminy przy szybkim tempie spadku.


Ogniwo przewodności zaprojektowane do optymalnego przepływu, szybko reagujący czujnik temperatury termistora i czujnik ciśnienia 0,01% wraz z czujnikiem pomiaru rodaminy, wszystkie synchronicznie pobierające próbki przy częstotliwości do 32 Hz, aby zapewnić najwyższej jakości profile w lekkim i solidnym opakowaniu.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL