Valeport MIDAS BathyPack


BathyPack jest jednym z najlepszych produktów MIDAS firmy Valeport, wykorzystującym najnowocześniejsze czujniki do generowania precyzyjnych profili Sound Velocity i Density dla uzyskania bardzo dokładnych danych o głębokości i wysokości.


Proste, najwyższej klasy oprogramowanie komputerowe, BathyLog, pozwala również na wykorzystanie wszystkich danych profili do monitorowania i korygowania wielu czujników ciśnienia miniIPS, dając pełny obraz za pomocą jednego zintegrowanego zestawu czujników.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL