Valeport miniCTD DR – Direct Reading CTD


MiniCTD – DR jest adaptacją miniCTD. Został on zoptymalizowany do pracy z ROV-em tylko z bezpośrednim interfejsem odczytu i bez wewnętrznej baterii lub możliwości rejestracji.

Stanowi on proste, ekonomiczne narzędzie do zbierania profili CTD, bez uszczerbku dla jakości danych.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL