Valeport TideStation – Zestaw przenośny


Przenośne rozwiązanie pomiarowe do monitorowania czujników Tide, Met i innych, TideStation Portable jest umieszczone w dużej, wytrzymałej obudowie z tworzywa ABS.


Istnieje możliwość wyboru telemetrii UHF lub GPRS, z podłączeniem do czujników ciśnienia lub radarowych, wraz z interfejsem do innych systemów meteorologicznych. Dane są rejestrowane lokalnie i w razie potrzeby przekazywane do stacji bazowych.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL