Złącza Subconn seria Penetrator


Seria SubConn® Penetrator jest stałą alternatywą montażową dla złączy liniowych i grodziowych. Penetratory SubConn® Penetrators stosowane są przede wszystkim w aplikacjach, w których kładzie się nacisk na bezpośrednie doprowadzanie sygnału i mocy powyżej elastyczności zapewnianej przez złącze typu mateable.

Penetratory SubConn® produkowane są z kauczuku chloroprenowego i oparte są na standardowych, branżowych gwintach grodziowych, które mogą być dostarczane w różnych materiałach. Seria składa się z pięciu standardowych rozmiarów obudów w konfiguracji prostej lub prostokątnej. Pozwala to na szeroką kombinację rozwiązań.

Konstrukcje Penetratorów SubConn® nie są ściśle ograniczone do wersji standardowych i mogą być dostarczane rozwiązania niestandardowe. Na przykład, możliwe jest łączenie mocy i sygnału w ramach jednego urządzenia.

Wszystkie złącza typu Penetrator SubConn® są przeznaczone maksymalnie do użycia 800 bar i często dostarczane są z dedykowanymi kablami SubConn® wykonanymi z elastycznego i wodoodpornego kauczuku chloroprenowego lub poliuretanu (PUR).

Zastosowania obejmują

Zdalnie sterowane pojazdy (ROV)
Podwodne kamery, systemy wideo i oświetlenia
Systemy i sprzęt do nurkowania
Systemy i wyposażenie obronne
Systemy, wyposażenie i rozwiązania w zakresie oceanografii
Kable oceaniczne i systemy sejsmiczne
Podwodne systemy telemetryczne

Opcje obejmują

Materiał wykonania złącza Penetrator określony przez klienta
Kable i profile z chloroprenu i poliuretanu (PUR)
Indywidualne projekty złącza
Certyfikowane próby ciśnieniowe na określonych głębokościach oceanicznych

Złącza Subconn seria Penetrator

Złącza Subconn seria Penetrator


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL