Złącza Subconn seria Power


Seria SubConn® Power oferuje wysokowydajne, niezawodne rozwiązanie w zakresie złączy, aby sprostać ciągle rosnącym wymaganiom operatorów systemów podwodnych i przemysłu. Seria ta składa się z pięciu standardowych złączy, wspieranych przez szereg indywidualnych rozwiązań.

Wszystkie oparte na sprawdzonym złączu SubConn® i konstrukcji stykowej, seria SubConn® Power obejmuje jedno stykowe złącze zasilania, trzy złącza ładowania akumulatorów (2, 3 i 4 piny) oraz 4-pinowe złącze dużej mocy. Jedno pinowe złącze zasilania jest przeznaczone do stosowania z kablami o różnych rozmiarach i może pracować przy napięciu do 3 kV i 250 A. Złącza do ładowania akumulatorów są przystosowane do przenoszenia prądu do 25 A. Czteropinowe złącze dużej mocy jest przystosowane do zasilania 600 V przy 50 A na pin i jest dostarczane w standardowych konfiguracjach SubConn® inline i bulkhead.

Dla łatwej integracji z systemami i urządzeniami, złącza serii SubConn® Power są dostępne z dedykowanymi kablami, polioksymetylenowymi (POM) lub nierdzewnymi tulejami blokującymi oraz manekinami odpornymi na nacisk. Wszystkie standardowe kable SubConn® serii SubConn® Power są wykonane z elastycznego i wodoodpornego kauczuku chloroprenowego.

Zastosowania obejmują

Zasilanie w energię elektryczną podmorskich systemów wydobywczych ropy naftowej i gazu ziemnego, energii odnawialnej i systemów podwodnych
Zasilanie pojazdów zdalnie sterowanych (ROV) i maszyn do wykonywania wykopów podwodnych
Ładowanie akumulatorów morskich
Zasilanie zespołów pomp podwodnych
Zasilanie w energię niebezpiecznego środowiska

Opcje obejmują

Niestandardowe rozmieszczenie żył kablowych i bezpośrednie zarabianie kompatybilnych kabli poliuretanowych (PUR)
Materiał  złącza i długości kabli podane przez klienta
Wersje do montażu na miejscu dla wszystkich złączy serii SubConn® Power
Certyfikowane próby ciśnieniowe na określonych głębokościach oceanicznych

Złącza Subconn seria Power – 1 pin

Złącza Subconn seria Power Battery – 2, 3 i 4 pin

Złącza Subconn seria Power- 4 pin


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL