Źródło poprawek Trimble


Źródła korekt GNSS

Twoje operacje GNSS są tylko tak dobre, jak Twoje źródło korekty, ważne jest, aby wybrać odpowiedni dla Twojej firmy.

 

 

Elastyczność dla Twojej firmy


Źródła poprawek GNSS są dostępne na miejscu na różne sposoby, w zależności od tego, co jest potrzebne na danym stanowisku pracy. Wybierz, aby uruchomić lokalną stację bazową na miejscu, uzyskać poprawki od lokalnej usługi sieciowej VRS  lub nawet uzyskać poprawki od satelity CenterPoint RTX.

Porównanie źródeł poprawek

Wykorzystaj poniższe specyfikacje techniczne, aby zdecydować o źródle, które ma sens dla Twojego przebiegu pracy oraz wymagań dotyczących wydajności i precyzji.

Źródło poprawek GNSS  Dokładność SPS GNSS  Sposób odbioru Czas uzyskania
Trimble GNSS RTK Base

H 0.8 cm (0.026’) + 1 ppm

V 1.5 cm (0.05’) + 1 ppm

UHF, WiFi, IBSS < 8 sekund
VRS Now

H 0.8 cm (0.026’) + 0.5 ppm

V 1.5 cm (0.05’) + 0.5 ppm

Internet < 8 sekund
CenterPoint RTX

H < 2 cm (0.066’)

V < 5 cm (0.16’)

Satellite, Internet

< 1 minut (Fast)

< 15 minut(Standard)

MSK Beacon / DGNSS

H 30 cm (1’) + 1 ppm

V 50 cm (1.6’) + 1 ppm

300 kHz Beacon N/A
DGNSS

H 30 cm (1’) + 1 ppm

V 50 cm (1.6’) + 1 ppm

UHF, WiFi, IBSS N/A
SBAS

H < 50 cm (1.6’)

V < 85 cm (2.8’)

Satellite N/A

Źródła korekt GNSS
Jeśli prowadzisz dużą operację z wieloma maszynami, będziesz potrzebował lokalnej stacji bazowej GNSS (lub kilku), a jeśli prowadzisz pomiary terenowe lub zwiad, możesz zdecydować się na usługę satelitarną o wysokiej dokładności, taką jak CenterPoint RTX.

Stacja bazowa Real-Time (RTK) GNSS Trimble 

Na większych placach budowy oraz na tych, które obejmują zarówno pozycjonowanie na miejscu, jak i operacje sterowania maszynami, zalecamy rozmieszczenie odbiornika modułowego GNSS Trimble SPS855 jako stałej lub półstałej stacji bazowej.

 

 

Sieć w czasie rzeczywistym (RTK)

Trimble VRS Now to usługa abonamentowa sieci RTK dostarczana przez Internet w sieci komórkowej. Podobnie jak usługi satelitarnych usług komunikacji ruchomej (MSS), VRS Now jest idealnym rozwiązaniem na placach budowy, gdzie nie ma praktycznej możliwości założenia stacji bazowej, np. na placach, gdzie nie ma kontroli nad maszyną, lub do zadań wstępnego rozpoznania, gdzie stacja bazowa nie jest jeszcze założona.

VRS Now wymaga połączenia z Internetem przy odbiorniku. Przy użyciu technologii Trimble VRS, dokładność na poziomie centymetra jest dostępna na żądanie, w dowolnym miejscu sieci stacji referencyjnej. Jest ona bardzo ekonomiczna i wydajna, wygodna, łatwa w użyciu, a przede wszystkim zawsze włączona.

VRS Now jest siecią VRS obsługiwaną przez Trimble. Aby wybrać usługę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, przejdź na stronę internetową Trimble Positioning Services.

CenterPoint RTX

CenterPoint RTX to wiodąca technologia mobilnych usług satelitarnych (MSS) zapewniająca wydajność na poziomie VRS na placach budowy na całym świecie, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

MSS są dostarczane za pośrednictwem geostacjonarnych satelitów pasma L. Sygnał jest odbierany w odbiorniku GNSS przez antenę GNSS Trimble lub antenę Smart GNSS, dzięki czemu nie ma potrzeby korzystania z radia UHF lub sieci komórkowej.

Aby wybrać usługę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, odwiedź stronę internetową Trimble Positioning Services.

Trimble xFill

Trimble xFill działa płynnie w tle, automatycznie wypełniając lukę w przypadku przerwania źródła korekcji Kinematic Real-Time (RTK) lub VRS użytkownika z powodu przerwania sygnału komórkowego lub utraty łączności radiowej UHF. Trimble xFill to usługa dostarczana przez satelitę, która utrzymuje precyzję RTK przez pięć minut po utracie strumienia korekcji RTK.

Internetowa usługa stacji bazowej (IBSS)

Trimble Internet Base Station Service (IBSS) nadaje dane kinematyczne w czasie rzeczywistym (RTK) lub korekty różnicowe (DGNSS) z Twojej stacji bazowej przez Internet za pośrednictwem Wi-Fi lub sieci komórkowej. Ułatwia to i czyni bardziej ekonomicznym korzystanie z wysoce precyzyjnego GNSS do pozycjonowania na placu budowy lub sterowania maszynami na placu budowy w zakresach przekraczających ograniczenia łącza radiowego UHF. IBSS może być również wykorzystany do zwiększenia zasięgu UHF w obszarach o słabym zasięgu UHF.

MSK Beacon

MSK Beacon odnosi się do stacji referencyjnych DGNSS lub DGPS utrzymywanych głównie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy dla Żeglugi i Latarni morskich (dawniej IALA), które nadają bezpłatną usługę korekcji różnicowej w paśmie 300 kHz. Odbiorniki morskie GPS/GNSS Trimble z odpowiednią anteną zdolną do MSK mogą korzystać z tych korekt bez ponoszenia kosztów w celu pozycjonowania na podmetrze.

Satelitarny system wspomagający (SBAS)

Satelitarny system wspomagania (SBAS) opiera się na pomiarach GNSS z dokładnie zlokalizowanych stacji referencyjnych rozmieszczonych na całym kontynencie. Korekty różnicowe i komunikaty o integralności są nadawane na całym kontynencie za pomocą satelitów geostacjonarnych jako uzupełnienie lub nałożenie oryginalnej wiadomości GNSS. Istniejące systemy dostarczające korekty bez ponoszenia kosztów za pozycjonowanie submetrowe są:

WAAS (USA)
EGNOS (Europa)
GAGAN (Indie)
MSAS (Japonia)


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL