BADANIA OBIEKTÓW I BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH

BADANIA STANU TECHNICZNEGO PODPÓR MOSTOWYCH I ICH OTOCZENIA

Przedstawienie obrazu części nawodnej i podwodnej z wyraźnym ukazaniem kształtu dna pod mostem, oprócz niezastąpionej informacji hydrotechnicznej stanowi również doskonały sposób na zaprezentowanie zabytkowych obiektów mostowych.

Ukazanie kształtu ścianki podpory oraz fundamentu, a także  ukształtowania dna tuż przy samej podporze stanowią niezastąpione źródło informacji, zwłaszcza tam, gdzie brakuje dokumentacji projektowej.

Połączenie obrazów dna oraz profili w wyznaczonych punktach pozwala na kompleksową ocenę stopnia rozmycia dna w otoczeniu filarów.

Monitoring stanu narzutu przy podporach mostowych ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa mostu. Dzięki wykorzystaniu sonaru MS1000 możliwe jest wykonanie kompletnej oceny aktualnego przemieszczenia narzutu kamiennego.

BADANIA STANU TECHNICZNEGO NABRZEŻY

Ścianki nabrzeży portowych sprawdzane są cyklicznie w ramach okresowych przeglądów budowli morskich. Wykorzystanie sonaru MS1000 jako pomoc w lokalizacji miejsc uszkodzeń to cenne źródło informacji zarówno dla zarządców nabrzeży, jak i dla nurków dokonujących szczegółowego ich sprawdzenia. Nasze badania stanowią niezastąpioną dokumentację podczas planowania podwodnych prac naprawczych, ponieważ wszelkie nieprawidłowości są doskonale widoczne na obrazach sonarowych.

WYTYCZNE MONITORINGU
ROZMYCIA DNA W OTOCZENIU
PODPÓR MOSTOWYCH


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL
en_USEN de_DEDE pl_PLPL