Skip to main content

Sonar wysokiej rozdzielczości, producent Kongsberg Mesotech, typ MS1000


Sonar skanujący Kongsberg Mesotech MS1000 umożliwia uzyskiwanie obrazu o wysokiej rozdzielczości.  Przeznaczony jest specjalnie do inspekcji dna akwenów wodnych, do poszukiwania ofiar utonięć, do inspekcji konstrukcji podwodnych oraz do innych zastosowań gdzie parametr najwyższej rozdzielczości i ostrości obrazu ma priorytet nad innymi parametrami sonarowymi. Ten typ sonaru jest także zalecany do pracy gdy temperatura wody jest niższa od 4° C, lub wyższa niż  20° C ponieważ wiązka akustyczna w sonarach z przetwornikami w osłonie wypełnionej olejem poza zakresem temperatur 4°C -20°C nie jest dostatecznie zogniskowana. Ten sonar posiada możliwość zwiększenia częstości próbkowania danych, zwiększania szerokości pasma odbiornika, zwiększenie mocy nadajnika oraz bardzo wąskiej wiązki w poziomie dla przetwornika wachlarzowego. Transmisja danych jest kompatybilna z RS 485 i z RS 232. Rodzaj transmisji jest automatycznie wykrywany i konfigurowany. Głowica sonaru jest sterowana oprogramowaniem sonarowym MS1000 wykorzystując  wszystkie możliwości tego oprogramowania.

Sonar skanujący do poszukiwania i wykrywania celów podwodnych

Systemy stosowane do poszukiwań podwodnych muszą ułatwiać identyfikację wykrywanych celów a jeśli celów nie wykryto, upewniać obsługę, że przeszukiwany rejon został dokładnie i całkowicie sprawdzony.

Dodatkowo systemy te powinny:
• Umożliwiać pracę z dowolnych łodzi i statków
• Prezentować obrazy o wysokiej rozdzielczości
• Umożliwiać obsługę po krótkim szkoleniu
• Mieć umiarkowaną cenę

Do poszukiwań obiektów o różnych rozmiarach w toni wodnej przy pomocy sonaru głównie zastosowanie mają fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości (ponad 500 kHz). Typowe echosondy i sonary rybackie lub wędkarskie (częstotliwość od 30 kHz do 200 kHz) nie są w stanie zlokalizować obiektu o mniejszych rozmiarach. Penetracja akwenu takimi urządzeniami jest mało skuteczna. Cechy niezbędne w poszukiwaniach podwodnych posiada między innymi sonar MS1000 o częstotliwości pracy 675 kHz. Jego zastosowanie zostało z pełnym powodzeniem sprawdzone w licznych trudnych akcjach poszukiwawczych na całym świecie. Między innymi z chwilą pojawienia się na rynku tego typu sonarów strażackie i policyjne zespoły ratownictwa podwodnego uzyskały możliwość korzystania z unikatowych urządzeń, które zapewniają bezpieczeństwo i skuteczność w poszukiwaniach zarówno ofiar utonięć jak i innych obiektów stanowiących niebezpieczne przeszkody zatopione na akwenach wodnych.

Sonar ten charakteryzuje się wysoką czułością, wysoką rozdzielczością ech od celów, wysoką niezawodnością działania oraz łatwą obsługą i szybkim przygotowaniem do pracy.

Poprzez sonarową lokalizację poszukiwanego celu:

• ograniczone jest ryzyko związane z wysyłaniem nurka do wody
• skraca się czas pracy nurka pod wodą
• przy braku widoczności można precyzyjnie naprowadzić nurka na wykryty cel
• można obserwować zachowanie nurka w wodzie
• można obserwować przestrzeń otaczającą nurka
• przeszukane obszary można wyeliminować z dalszych poszukiwań
• można ograniczyć ilość osób i nurków zaangażowanych do prac poszukiwawczych
• w pobliżu wykrytego celu można umieścić znaczniki pozycji dla ułatwienia prac nurka

Jak działa sonar skanujący?

Przetwornik w głowicy sonaru generuje akustyczny impuls nadawczy, który rozprzestrzenia się wzdłuż kierunkowej wiązki. Po każdym wysłaniu impulsu nadawczego przetwornik odbiera powracające sygnały ech w czasie odpowiadającym ustawionemu zakresowi. Na ekranie te echa są wyświetlane na określonym kierunku w odpowiedniej skali. W następnym cyklu silnik krokowy znajdujący się w głowicy automatycznie obraca przetwornik o kąt odpowiadający jednemu krokowi skanowania. Oprogramowanie MS1000 zamienia standardowy przenośny komputer PC w wielofunkcyjny procesor sterujący pracą sonaru oraz pozwala na prezentację echogramu na ekranie.

Sonar posiada różne możliwości prezentacji echogramów na ekranie komputera. W wyniku procesu powtarzania kilka razy na sekundę impulsu nadawczego, na ekranie monitora powstaje bądź biegunowy, bądź sektorowy echogram dna oraz toni wodnej znajdującej się w zasięgu wiązki sonarowej. Rozdzielczość i przejrzystość obrazu jest funkcją zakresu; samolot lub łódź można wykryć na większych zakresach (z powodu ich rozmiarów), lokalizacja mniejszych obiektów (np. ciała) jest ograniczona do około 50 metrów w zależności od warunków dna.

Podstawowe cechy sonaru skanującego MS 1000:

• wyświetlanie informacji o pozycji geograficznej zlokalizowanych celów,
• możliwość odtwarzania zarejestrowanych plików danych sonarowych,
• możliwość zaawansowanych pomiarów rozmiarów celów, odległości do celów itp.,
• możliwość wstawiania własnych opisów echogramów,
• możliwość automatycznego nanoszenia pozycji celu na siatkę geograficzną,
• możliwość planowania tras pomiarowych,
• możliwość wyświetlania obszarów pokrycia sonarowego,
• częstotliwość pracy 675 kHz
• szerokość wiązki akustycznej 0,9st x 30st
• odporność na ciśnienia zewnętrzne do 3000m głębokości
• ustawiana wielkość skoku skanowania
• możliwość skanowania 360st.

pl_PLPL