Radar KODEN serii MDC-900


Funkcja wyświetlania śladów


Obraz radarowy przedstawia dokładne i rzeczywiste ruchy statków w postaci ich śladów. Obiekty stacjonarne takie jak pławy lub ląd przedstawione są bez śladu, bez uwzględnienia ruchu własnego statku. Pozwala to użytkownikowi na lepsze rozróżnienie obiektów.

Podwójny zakres radarowy

Funkcja podwójnego zakresu pozwala na jednoczesną pracę na dwóch różnych zakresach. Dzięki temu uzyskujemy obraz jak przy pracy dwóch radarów.  

Płynna zmiana wskazań

Zmiana obrazu następuje w sposób płynny w zależności od zmieniającego się namiaru.

Opcja systemu śledzenia ATA ze śledzeniem do 50 obiektów

Radar jako opcje oferuje  system śledzenia obiektów ATA, umożliwiający śledzeni do 50 obiektów znajdujących się w zasięgu pracy radaru. Wpływa to na poprawę bezpieczeństwa, przez obliczanie parametrów wpływających na wystąpienie zagrożenia. Podczas przekroczenia bezpiecznej strefy, urządzenie automatycznie będzie wprowadzać obiekty do śledzenia.

Opcja systemu AIS do śledzenia 100 obiektów

Przy podłączeniu odbiornika AIS do radaru, otrzymujemy możliwość śledzenia 100 obiektów. Informacje są wyświetlane na ekranie radaru. Są to: nazwa statku, kurs, prędkość.  

Wejście kamery CCD

Radar umożliwia podłączenie zewnętrznej kamery do monitora radarowego. W celu obserwacji pokładu lub maszyny. W zależności od potrzeb użytkownika.

Czytelny ekran

Ekran LCD zapewnia lepszą widzialność podczas pracy w nocy oraz w pełnym słońcu. Wyposażony został w filtr do redukcji odbić.

Wyjście RGB

Wyjście RGB umożliwia podłączenie do radaru zewnętrznego monitora. W celu obserwacji obrazu radarowego poza mostkiem. 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL