Radary Simrad HALO


Radar Simrad Halo jest połączeniem radaru z tradycyjnym impulsem oraz radaru szerokopasmowego 4G.

Urządzenie wykorzystuję technologię sprężonego impulsu w celu uzyskania dalekiego zakresu obserwacji, dokładną detekcję obiektów oraz niski poziom zakłóceń.

Technologia ta umożliwia natychmiastową  pracę radaru, bez potrzeby nagrzewania urządzenia.

Niski poziom promieniowania, umożliwia pracę radaru w marinie lub na kotwicowisku.

 

Cechy radaru HALO™:

  • Zwężanie wiązki oraz kontrola nad rozróżnialnością obiektów.
  • Praca na dwóch zakresach.
  • Zaawansowane przetwarzanie sygnału dzięki trybom Harbor, Offshore, Weather, Bird oraz Custom.
  • Praca z prędkością anteny 48rpm .
  • Technologia InstantOn™ gotowość do pracy po 16-25 sekundach.
  • Śledzenie 10 obiektów MARPA ( na podwójnym zakresie 20)
  • Niski pobór mocy 12/24 VDC
  • Podłączenie przez Ethernet do Simrad NSS evo2 i NSO evo2

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL